مسیر صفحه جاری : اخبار
اخبار و رویدادها
کمیسیون آموزش و تحقیقات انجمن برگزار نمود
چهارشنبه, شهريور 26, 1393 by روابط عمومی انجمن

 کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین شهرداری و محاسبه عوارض شهرداری

?????? ?????...
[THUMBNAIL|100,100]
[EDIT][TITLE]
[FRIENDLYPUBLISHDATE] by [AUTHOR]
[SUMMARY] [DETAILINLINE|?????? ?????...]
برنامه زمانی تشکیل جلسات کمیسیون
پنجشنبه, شهريور 06, 1393 by روابط عمومی انجمن

کمیسیون آموزش،تحقیقات و همایشهای تخصص انجمن انبوه سازان استان برنامه زمان بندی جلسات خود را اعلام کرد:

?????? ?????...
[THUMBNAIL|100,100]
[EDIT][TITLE]
[FRIENDLYPUBLISHDATE] by [AUTHOR]
[SUMMARY] [DETAILINLINE|?????? ?????...]
کارگاه آموزشی مبانی حقوقی اخذ مجوز نقشه
شنبه, شهريور 01, 1393 by روابط عمومی انجمن

کمیسیون آموزش،تحقیقات و همایشهای تخصصی انجمن برگزار می کند:

 

?????? ?????...
[THUMBNAIL|100,100]
[EDIT][TITLE]
[FRIENDLYPUBLISHDATE] by [AUTHOR]
[SUMMARY] [DETAILINLINE|?????? ?????...]
کارگاه آموزشی مبانی حقوقی اخذ مجوز نقشه
شنبه, شهريور 01, 1393 by روابط عمومی انجمن

کمیسیون آموزش،تحقیقات و همایشهای تخصصی انجمن برگزار می کند:

 

?????? ?????...
[THUMBNAIL|100,100]
[EDIT][TITLE]
[FRIENDLYPUBLISHDATE] by [AUTHOR]
[SUMMARY] [DETAILINLINE|?????? ?????...]
برگزاری اولین جلسه هماهنگی کمیسیونهای تخصصی انجمن انبوه سازان استان
شنبه, ارديبهشت 27, 1393 by روابط عمومی انجمن

روسا و دبیران کمیسیونها بر لزوم تسریع در فعالیتها،هماهنگی و انسجام کاری کمیسیونها تاکید کردند.

?????? ?????...
[THUMBNAIL|100,100]
[EDIT][TITLE]
[FRIENDLYPUBLISHDATE] by [AUTHOR]
[SUMMARY] [DETAILINLINE|?????? ?????...]
برنامه جلسات کمیسیونهای تخصصی انجمن انبوه سازان استان
چهارشنبه, ارديبهشت 10, 1393 by روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان آ.ش

بررسی و تدوین برنامه عملیاتی در دستور کار کمیسیونهای تخصصی انجمن قرار گرفت.

?????? ?????...
[THUMBNAIL|100,100]
[EDIT][TITLE]
[FRIENDLYPUBLISHDATE] by [AUTHOR]
[SUMMARY] [DETAILINLINE|?????? ?????...]
برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون آموزش،تحقیقات و همایشهای تخصصی
سه شنبه, ارديبهشت 09, 1393 by روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان آ.ش
?????? ?????...