مسیر صفحه جاری : درباره انجمن»هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره انجمن
 • جمشيدبرزگر
  رئيس هيئت مديره
 • ناصرغياث خواه
  نائب رئيس
 • سعيد جوادزاده اصل
  دبير
 • محمدحسن عليزاده نظمی
  خزانه دار
 • محسن حقيقت نيا
  عضو هیأت مدیره
 • علی خادم حسینی
  عضو هیأت مدیره
 • بهزاد فرزام فرد
  عضو هیأت مدیره
 • مهدی جوان
  بازرس
 • یونس پناهشاهی
  بازرس
 • احمد احمدپور زبرجد
  بازرس