مسیر صفحه جاری : قوانین و مقررات
آئین نامه ها و مقررات
 عنواناندازه تاریخ ایجادکلیک ها
قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های کارگران ساختمانی655.93 KBدانلود1397/05/280
اصلاح شیوه نامه تبصره 2 ماده 22 آيین نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان 252.61 KBدانلود1397/05/17969
آئین نامه اجرائی برنامه بازآفرینی شهری پایدار2.05 MBدانلود1397/05/17637
قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن128.12 KBدانلود1395/03/181192
قانون اصلاح مالیات های مستقیمناشناسدانلود1394/05/310
اساسنامه انجمن انبوه سازان استان1.43 MBدانلود1393/09/250
دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی انبوه سازان2.87 MBدانلود1393/08/240
ابطال لزوم دریافت کد رهگیری94.89 KBدانلود1393/08/220
سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری276.67 KBدانلود1393/08/070
مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن1.65 MBدانلود1393/06/300
آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان20.85 KBدانلود1393/05/130
خذف بیمه از بن کارگری853.98 KBدانلود1393/05/130
دستور العمل شماره 3 مسکن مهر2.29 MBدانلود1393/05/040
قانون پیش فروش ساختمان14.75 KBدانلود1393/03/031155
سیاست های کلی افتصاد مقاومتی17.29 KBدانلود1393/02/081031
قانون بودجه سال 9393.73 KBدانلود1393/02/081000
قانون کار جمهوری اسلامی ایران316.48 KBدانلود1393/02/081017
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران552.85 KBدانلود1393/02/081002
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران400.04 KBدانلود1393/02/081001
سند چشم انداز ایران 1404854.72 KBدانلود1393/02/084521
قانون مالیاتهای مستقیم483.50 KBدانلود1393/02/081252
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی16.58 KBدانلود1393/02/081162
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان726.81 KBدانلود1393/02/081078
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار64.00 KBدانلود1393/02/081037
سیاستها و خط مشی سازماندهی،حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن25.70 KBدانلود1393/02/081074
قانون حمایت از احیا،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری17.35 KBدانلود1393/02/083768
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن104.00 KBدانلود1393/02/081832
پیش نویس نظام کنترل ساختمان940.12 KBدانلود1393/02/081027