مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»اعضای کمیسیون
اخبار و رویدادها
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی

1) مهندس وحید شیخ بگلو (شرکت تورک قیزیل قایا) - رئیس کمیسیون

2) مهندس ناصر غیاث خواه (شرکت بهساز سگال) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس حسین صادقزاده - دبیر کمیسیون

4) مهندس چرخچی (شرکت آذرسدید)

5) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذرادمان)

6) مهندس وحید صادقی (شرکت سوناژ سازه اسکان)

7) مهندس وحید شکوری دیزجی (شرکت آذرآژند) 

8) مهندس سیاوش مهرورزی (شرکت آذراروند راه)

9) مهندس حسین ثقفی (شرکت پردیس)